پیدا کردن درستی‌سنجی خبر در نتایج جستجو جستجوی Google راهنما گزارشگران بدون مرز همراه با ۱۴ رسانه فرانسوی و شرکت های تولیدی دیگر از مقام های طالبان خواستند تا مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل را، رها کنند.

مقامات چینی می گویند که این بالون یک ابزار هوایی برای تحقیق در مورد شرایط اوضاع جوی بوده است. بیشتر مناطق که آسیب دیده اند، مملو از پناهجویان سوریه بودند و اکنون بازمانده‌های زلزله، در سردی بیش از حد هوا، در امکانات خیلی محدود شب و روز شانرا سپری می‌کنند. حضرت زینب(س) به مساله مرگ …